มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 203

2018-08-20 10:59

   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจระเข้น้อย จัดโครงการ มฉก. บริการชุมชน ครั้งที่ 203 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์หลังใหม่ วัดหัวคู้วราราม เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน สร้างจิตสำนึกการเสียสละเพื่อส่วนรวม และสร้างเสริมประสบการณ์ตรง และทักษะทางวิชาชีพให้นักศึกษา โดยมีหลายคณะวิชาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อาทิ คณะพยาบาลศาสตร์วัดความดันโลหิต คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับน้ำตาล ไขมันและคอเลสเตอรอล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บริการตรวจพยาธิในเด็ก คณะกายภาพบำบัดให้บริการและให้ความรู้ในการทำกายภาพบำบัด คณะการแพทย์แผนจีนรักษาแบบแพทย์แผนจีนด้วยการฝังเข็ม คณะเภสัชศาสตร์ให้บริการจ่ายยา คณะนิติศาสตร์ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย คณะอื่น ๆ ร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับเด็ก ๆ ได้สนุกสนานกัน เช่น การระบายสี การต่อภาพจิ๊กซอว์ นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมให้บริการด้วย เช่น ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป จ่ายยา ถอนฟัน กำจัดเหา บริการตัดผมชายและหญิง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และแจกแว่นสายตาให้กับผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาฟรี เป็นประจำทุก ๆ เดือน ๆ ละ 1 ครั้ง ทุกรายการไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด