ประชุมโครงการโรงเรียนคุณธรรมฯ

2018-10-17 11:59

   เมื่อวันพุธที่  24  ตุลาคม  2561  รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  และคณะกรรมการโรงเรียนคุณธรรมตามต้นแบบของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์  โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์  และโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์  จังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อหาแนวทางดำเนินการสู่ การเป็นโรงเรียนคุณธรรมร่วมกัน  ณ ห้องประชุม 1  ชั้น  2  อาคารอำนวยการ  มฉก. ซึ่งโรงเรียนทั้ง  3  แห่งมีนักเรียนได้รับรางวัลกองทุน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  อย่างสม่ำเสมอ  อีกทั้งแต่ละโรงเรียนได้มีการนำหลักคุณธรรมมา บูรณาการแทรกไปกับการเรียนการสอนนักเรียน  ในการประชุมครั้งนี้มีความเห็นชอบเบื้องต้นว่าควรจะมีการลงนามร่วมมือก่อน โดยรายละเอียดจะมีการประสานงานระหว่างกันต่อไป