ม.หัวเฉียวฯ และ ATTA ร่วมมือทางวิชาการด้านท่องเที่ยว

2018-11-01 14:32

   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)  และสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  ลงนามร่วมมือ  ในโครงการประสานความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องสนับสนุนสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา   ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถในธุรกิจการท่องเที่ยว  โดยมี  นายวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) และรศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ ผู้รับมอบจาก  ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ร่วมลงนาม ณ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว  สำนักงานใหญ่  อาคารวอลล์สตรีท ทาวเวอร์  ชั้น 10  ถนนสุรวงศ์  กรุงเทพฯ  เมื่อเร็ว ๆ นี้