ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน

2018-11-09 09:58

   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเที่ยนจิน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน โดยมี รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานคณะกรรมการ และศาสตราจารย์เมิ่ง เจาเผิง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน เป็นรองประธานคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มฉก.