มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 206

2018-11-16 08:57

   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดโครงการ มฉก. บริการชุมชน ครั้งที่ 206 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน สร้างจิตสำนึกการเสียสละเพื่อส่วนรวม และสร้างเสริมประสบการณ์ตรง และทักษะทางวิชาชีพให้นักศึกษา โดยมีหลายคณะวิชาร่วมกิจกรรม นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมให้บริการด้วย เช่น ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป จ่ายยา ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ กำจัดเหา และแจกแว่นสายตาให้กับผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาฟรี เป็นประจำทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง ทุกรายการไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด