พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างคนดีสู่สังคม

2018-12-24 15:50

   เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดี ให้การต้อนรับ และร่วมทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างคนดีสู่สังคม” ระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) โดยมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกและประสานไปยังโรงเรียนที่มีความเหมาะสม และยินดีให้ความร่วมมือ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่
   1. โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
   2. โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
   3. โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
   ซึ่งโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง มีนักเรียนได้รับรางวัลกองทุน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งแต่ละโรงเรียนได้มีการนำหลักคุณธรรมมา บูรณาการแทรกไปกับการเรียนการสอนนักเรียน และหลังจากได้ลงนามในความร่วมมือแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะได้ร่วมหารือกับโรงเรียนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามข้อตกลง เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาคุณธรรมของเยาวชนไทยต่อไป