เปิดหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่น 2

2019-02-14 10:08

   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง  จัดพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่ (วทจ.) รุ่นที่  2  โดยได้รับเกียรติจาก  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย  องคมนตรี  เป็นประธานในพิธี  และท่านหลู่ย์เจี้ยน  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย  ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดการศึกษา  และพิธีสำคัญ  ได้แก่  พิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่  พิธีเปิดรูปปั้นเถาจูกง (เทพเจ้าแห่งการค้า) สัญลักษณ์แห่งความร่วมมือกันของสองสถาบัน  และพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง ม.หัวเฉียวฯ และม.ปักกิ่ง  เมื่อวันที่  29  มกราคม  2562 ณ ม.หัวเฉียวฯ ยศเส 
   หลักสูตร วทจ. เป็นหลักสูตรคุณภาพที่ตอบโจทย์ผู้นำยุคใหม่ที่ต้องการเข้าใจเรื่องจีนให้เข้าถึงแก่นการพัฒนาศักยภาพของจีน และเพิ่มโอกาสการสร้างสัมพันธภาพระหว่างไทยและจีนอย่างยั่งยืน  โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรจาก ม.หัวเฉียวฯ และม.ปักกิ่ง  สนใจสอบถามรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่  คุณณภัทร  สกุลหงษ์  หมายเลขโทรศัพท์ 099-338-2802 หรือ 02-312-6300-79 ต่อ 1546