พิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านมารยาทไทย

2019-04-03 14:07

   รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี มฉก. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านมารยาทไทย แนวปฏิบัติในสังคมไทย และภาษาไทย ของ 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ณ สำนักพิจารณาภาพยนต์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม