ม.หัวเฉียวฯ รุกด้านจีนเปิดหลักสูตรใหม่แกะกล่อง “วิทยาการผู้นำรุ่นใหม่ไทย - จีน”

2019-08-20 13:09

   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยปักกิ่ง  และสำนักกิจการชาวจีนโพ้นทะเล  สำนักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน  เปิดหลักสูตรใหม่สำหรับผู้บริหารรุ่นกลางเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาการผู้นำรุ่นใหม่ไทย - จีน (วมทจ.) New Gen Thai - Chinese Leadership Studies (NTCL) เพื่อพัฒนาผู้นำให้มีศักยภาพนำองค์กรสู่ยุค 4.0 และขับเคลื่อนไปในแนวทางของเศรษฐกิจโลกและประเทศจีน  พร้อมเป็นผู้นำยุคใหม่ที่มีวิสัยทัศน์เข้าใจวัฒนธรรมการทำธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศจีน  ซึ่งรุ่นที่ 1 ได้รับการตอบรับจากทายาทลูกหลานเจ้าสัวและเจ้าของธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยตบเท้าเข้าศึกษาจำนวน  86  คน  ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  อธิการบดี  กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณต่อ ฯพณฯ หยาง  ซิน  อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย  ในโอกาสให้เกียรติอย่างสูงเป็นประธานเปิดการศึกษาและบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าศึกษา  เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2562 ณ ห้องพาเพลิน  ชั้น 8 โรงแรมหรรษา  ราชดำริ  กรุงเทพฯ