หลักสูตร Project Management Orientational Program (PMOP) “เริ่มต้นอย่างไรเมื่อต้องจัดงานแสดงสินค้า

2019-09-16 09:56

ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ทศพร เลิศพิเชฐ) เป็นตัวแทนในนามศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Project Management Orientational Program (PMOP) “เริ่มต้นอย่างไรเมื่อต้องจัดงานแสดงสินค้า” ในวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 5-6 รอยัลพารากอนฮอลล์