สัมมนาวิชาการเรื่อง 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

2019-09-17 16:20

ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์ รองอธิการบดี และ ผศ.พรรณราย แสงวิเชียร ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจประวัติศาสตร์จีน ตั้งแต่คริสต์ศักราช 1949 ถึงปัจจุบัน ซึ่งมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนและไทย รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศ และร่วมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ อาคารกองวิชาประวัติศาสสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562