สานฝันวันสมเด็จย่า สู่การพยาบาลด้วยหัวใจ

2019-10-21 09:49

"สานฝันวันสมเด็จย่า สู่การพยาบาลด้วยหัวใจ" คณะพยาบาลศาสตร์ มฉก. โดยรศ. ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ์ คณบดี เป็นประธานจัดพิธีน้อมรำลึกและแสดงถึงความกตัญญูต่อพระองค์ท่าน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี "พระมารดาแห่งการพยาบาลไทย"