ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ 053/2563 เรื่อง ขยายเวลาปิดทำการมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 2)

2020-04-30 20:41