ข้าวกล่องด้วยรักและห่วงใยจากท่านอธิการบดี

2020-05-08 21:50

    คุณแม่ใจดีของนักศึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ท่านอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดูแลนักศึกษา  โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  มีนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีนที่ไม่สามารถกลับบ้านได้พักอยู่ที่หอพักมหาวิทยาลัย  ท่านและผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีความเป็นห่วงจึงได้ทำข้าวกล่องมาแจกให้นักศึกษาได้รับประทานกันในวันนี้  กิจกรรมนี้จะดำเนินการต่อไปตลอดเดือนพฤษภาคม  2563  และจะต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะคลี่คลายและมีความปลอดภัย              

    ส่วนหนึ่งของถ้อยคำด้วยรักและห่วงใยของคุณแม่ใจดีคนนี้  “ในช่วงนี้นักศึกษาของเราบางคนที่ไม่สามารถกลับบ้านได้...อยู่กับเราตอนนี้จะเป็นนักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัด  พ่อแม่ให้ความไว้วางใจว่านักศึกษาอยู่หอพักน่าจะปลอดภัยดีกว่าที่จะกลับบ้านก็ให้อยู่หอพักกับเรา  และก็มีนักศึกษาจากประเทศจีนที่เค้าคิดว่าเค้าอยู่ที่นี่น่าจะปลอดภัยกว่าที่จะกลับบ้านเค้าก็ฝากอยู่หอพักกับเรา  เราก็จะดูแลเป็นพิเศษและเราก็กำชับว่าไม่ให้เค้าออกไปข้างนอก...วันนี้เราได้มาแจกข้าวให้กับลูก ๆ ของเรา  เราดูแลเค้าให้รู้สึกอบอุ่นเหมือนกับว่าอยู่บ้านของเค้าเอง  เราอยากให้ลูก ๆ ดูแลตัวเอง  รักษาความสะอาด  และอย่างที่ทุกคนทราบ  กินร้อน  ช้อนของตัวเอง หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ที่สำคัญอย่าออกไปในที่ชุมชน  ถ้าไม่จำเป็นก็อยู่ในหอของเรานะคะ”