ม.หัวเฉียวฯ จัดพิธีเทิดพระเกียรติในหลวง ร.10

2020-07-24 14:48

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาส  วันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563 โดย รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  อธิการบดี   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  บุคลากร  และนักศึกษา  พร้อมใจใส่เสื้อเหลืองร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ  เมื่อวันศุกร์ที่  24 กรกฎาคม  2563  เวลา  8.30  น. ณ บริเวณหน้าประตูเสด็จ (ประตู 2)  มฉก.