พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

2020-08-11 09:22

     ม.หัวเฉียวฯ ร่วมใจสวมเสื้อฟ้าเทิดพระเกียรติ  12  สิงหาคม  2563 รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์อิสยา  จันทร์วิทยานุชิต  รองอธิการบดี  อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ  ตันตระวาณิชย์  รองอธิการบดี  และอาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์  รองอธิการบดี  คณะผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา  พร้อมใจกันสวมเสื้อสีฟ้าแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  และเข้าร่วมพิธีถวายพระพรพระองค์ท่านเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ  88  พรรษา  12  สิงหาคม  2563 เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2563  เวลา  09.00  น. ณ ประตูเสด็จ