กำหนดการวัน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์ 
วันพฤหัสบดีที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์  
และหอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
************************************************************

เวลา ๘.๓๐ – ๙.๔๕ น.  

     - แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์              
     - พิธีวางพวงมาลัยดอกไม้หรือกระเช้าดอกไม้ ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์  
       โดย ทายาท ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์  คณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 
       คณะผู้บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว  มูลนิธิและสมาคมต่าง ๆ  แขกผู้มีเกียรติ     
       คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ตัวแทนคณะวิชาและหน่วยงาน


เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

     - ทุกคนพร้อมกัน ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
     - อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์) กล่าวเปิด    
     - พิธีสดุดีเกียรติคุณ ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์
     - การแสดงดนตรีร่วมสมัยผสมผสานเปียโน กู่เจิ่ง และซอเฮ้อหู 
       ในบท “เพลงให้แผ่นดิน” ขับร้องประสานเสียงโดยนักศึกษา มหาวิทยาหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประกอบวีดิทัศน์รำลึกถึง ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์
     - การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยชุด “นาฏะลีลา สดุดีศรีแห่งแผ่นดิน”


เวลา ๑๐.๓๐- ๑๑.๓๐ น. - พิธีมอบทุนส่งเสริมพลังคุณธรรม (ทุนพี่ช่วยน้องและบุคลากรช่วยนักศึกษา)  โดย อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์)    
     - พิธีมอบรางวัลเยาวชนจิตอาสา พร้อมโล่ที่ระลึก โดย คุณวิเชียร  เตชะไพบูลย์
     - คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ กล่าวขอบคุณ


HCU Article
การครอบแก้ว ศาสตร์การบำบัดแบบแพทย์แผนจีน

การครอบแก้ว หรือ Cupping Therapy เป็นการบำบัดรักษาทางเลือกของแพทย์แผนจีนชนิดหนึ่ง โดยในสมัยโบราณ จะนำอุปกรณ์ง่าย ๆ ที่มีอยู่รอบตัวมาประยุกต์ใช้ อาทิ กระบอกไม้ไผ่ เขาสัตว์ ต่อมาจึงได้เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น เช่น ถ้วย หรือชามกระเบื้อง จนได้พัฒนามาเป็นแก้วใสทรงกลม ที่ใช้สำหรับการครอบแก้วโดยเฉพาะดังที่ใช้ในปัจจุบัน

Soft Skills ทักษะที่คนรุ่นใหม่ควรมี

ทักษะทางอารมณ์และสังคม ที่ใช้เพื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังหมายรวมถึงอุปนิสัย บุคลิกภาพ ทัศนคติ และ mindset ต่าง ๆ เป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้การทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นไปได้อย่างราบรื่น

ออฟฟิศซินโดรม โรคของคน Gen ใหม่ ดูแลอย่างไรไม่ให้เรื้อรัง

ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) คือกลุ่มอาการที่เกิดจากการนั่งทำงานเป็นเวลานาน หรือใช้ท่าทางในการทำงานที่ไม่เหมาะสมต่อเนื่อง จนทำให้เกิดความผิดปกติของระบบในร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด หรือดวงตา เป็นต้น

ภาษาที่ 2 และที่ 3 ทักษะที่จำเป็นกับโลกยุคปัจจุบัน

เพราะในโลกปัจจุบันที่ไร้พรมแดนเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามามีบทบาท รวมถึงองค์ความรู้ที่มีมากกว่ายุคก่อน ทำให้กำแพงด้านภาษากำลังถูกทะลายลงอย่างรวดเร็ว ภาษาที่ 2 และที่ 3 จึงเป็นทักษะที่ถูกยกเป็นอันดับต้น ๆ ที่ควรมีของเด็กยุคใหม่

รู้รอบตัวกับ ม.หัวเฉียว ตอน เลือกคณะอย่างไรให้ได้คณะที่ตรงใจ

การตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยและสาขาที่จะเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งการตัดสินครั้งสำคัญของชีวิต แม้ว่าหลายๆ คนจะมีเป้าหมายไว้ในใจอยู่แล้วว่าอยากเรียนอะไรแต่ก็ไม่เสียหายหากจะลองทบทวนและหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย เพื่อหลักสูตรที่ใช่ ตรงกับใจ

Videos