กำหนดการวัน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์ 
วันพฤหัสบดีที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์  
และหอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
************************************************************

เวลา ๘.๓๐ – ๙.๔๕ น.  

     - แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์              
     - พิธีวางพวงมาลัยดอกไม้หรือกระเช้าดอกไม้ ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์  
       โดย ทายาท ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์  คณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 
       คณะผู้บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว  มูลนิธิและสมาคมต่าง ๆ  แขกผู้มีเกียรติ     
       คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ตัวแทนคณะวิชาและหน่วยงาน


เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

     - ทุกคนพร้อมกัน ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
     - อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์) กล่าวเปิด    
     - พิธีสดุดีเกียรติคุณ ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์
     - การแสดงดนตรีร่วมสมัยผสมผสานเปียโน กู่เจิ่ง และซอเฮ้อหู 
       ในบท “เพลงให้แผ่นดิน” ขับร้องประสานเสียงโดยนักศึกษา มหาวิทยาหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประกอบวีดิทัศน์รำลึกถึง ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์
     - การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยชุด “นาฏะลีลา สดุดีศรีแห่งแผ่นดิน”


เวลา ๑๐.๓๐- ๑๑.๓๐ น. - พิธีมอบทุนส่งเสริมพลังคุณธรรม (ทุนพี่ช่วยน้องและบุคลากรช่วยนักศึกษา)  โดย อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์)    
     - พิธีมอบรางวัลเยาวชนจิตอาสา พร้อมโล่ที่ระลึก โดย คุณวิเชียร  เตชะไพบูลย์
     - คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ กล่าวขอบคุณ


HCU Article
ภาวะท่อน้ำนมอุดตัน (BLOCKED MILK DUCTS)

เกิดจากการไหลเวียนของน้ํานมภายในท่อไม่ดี เมื่อมีการสร้างน้ํานมปริมาณมากขึ้นจะทําให้เกิดแรงดันภายในท่อน้ํานมสูงน้ํานมจับตัวเป็นก้อนหรือทําให้คุณแม่รู้สึกไม่สบาย เจ็บตึงเต้านม และนําไปสู่อาการเต้านมอักเสบ (MASTITIS) ได้

กระดูกสันหลังคดรู้เร็วรักษาได้

ปัจจุบันมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลให้เกิดภาวะกระดูกสันหลังคดยกตัวอย่าง เช่น
1. เพศหญิงมักเกิดมากกว่าเพศชาย
2. อายุ มักเกิดในเด็กและวัยรุ่น
3. พันธุกรรม

รองช้ำ

# ใครมีโอกาสเสี่ยงเป็นรองช้ำ คนที่มีปัญหาเท้าแบน,อุ้งเท้าสูง,เอ็นร้อยหวายตึงเกินไป คนที่มีน้ำหนักตัวมาก ทำงานยืนนาน/เดินนาน กลุ่มอาชีพที่ต้องใส่รองเท้าแบบมีส้นหนา ส้นสูง เช่น ครู ทหาร ตำรวจ 
# อาการรองช้ำ เจ็บส้นเท้า เจ็บพังผืดอุ้งเท้า ปวดแป๊ปๆขณะเดินลงน้ำหนักช่วงก้าวแรกของวัน  ขึ้นลงบันได อาการปวดจะมากขึ้น  หลังใช้งานเท้ามาหนักทั้งวัน 

การฝึกฝนภาษาอังกฤษ ด้วยตนเอง

การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ไม่ควรจำ กัดแค่การเรียนในห้องเรียน แต่ผู้เรียนควรมีการฝึกฝนนอกชั้นเรียนควบคู่ไปด้วย การหมั่นฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการใช้ภาษาด้วยตนเอง เพื่อต่อยอดจากสิ่งที่เรียนรู้ในห้องเรียน นับว่าช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะต่างๆ อย่างเต็มที่ หลายคนคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่เข้าใจได้ยาก มีหลักการมากมายที่จะต้องจดจำ ทำ ความเข้าใจ แต่รู้หรือไม่ว่าหากเราฝึกฝนตัวเองด้วยวิธีต่าง ๆ อย่างสม่ำ เสมอ จะสามารถช่วยให้เรามีพัฒนาทางภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น

รู้รอบตัวกับ ม.หัวเฉียว ตอน เลือกคณะอย่างไรให้ได้คณะที่ตรงใจ

การตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยและสาขาที่จะเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งการตัดสินครั้งสำคัญของชีวิต แม้ว่าหลายๆ คนจะมีเป้าหมายไว้ในใจอยู่แล้วว่าอยากเรียนอะไรแต่ก็ไม่เสียหายหากจะลองทบทวนและหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย เพื่อหลักสูตรที่ใช่ ตรงกับใจ

Videos