ม.หัวเฉียวฯ รับรางวัลด้านพลังงานระดับ APEC

2017-05-08

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้รับรางวัลด้านพลังงานจาก APEC - ESCI BEST Practices Awards  2017 ประเภท Smart Buildings ระดับ Silver” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดี  พร้อมด้วย อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี  และอาจารย์ทศพร เลิศพิเชฐ  ผู้ช่วยอธิการบดี เข้ารับรางวัลจากประธานกลุ่ม APEC เมื่อวันที่  24  เมษายน  2560  ณ โรงแรม Mandarin Orchid Singapore ประเทศสิงคโปร์