พิธีมอบขีดหมวกและเข็มแก่ผู้สำเร็จการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 32

2017-06-09

รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี และรักษาการคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีพิธีมอบขีดหมวกและเข็มแก่ผู้สำเร็จการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 32 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)