ตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว

2017-08-30

รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะกรรมการพลังงาน และทูตพลังงาน มฉก. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (กองอาคารสถานที่) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอำนวยการ มฉก. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560