นักศึกษา ม.หัวเฉียวฯ รับรางวัลการประกวดภาพถ่าย

2017-09-07

นายชัชนันท์ โคตรสา นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ปี 2 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัล 3 รางวัล  การประกวดภาพถ่าย "สมุทรปราการน่าเที่ยว"  โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานภาพถ่าย “สมุทรปราการน่าเที่ยว”  เมือวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560  ที่ผ่านมา ณ โรงแรมซาซ่า บางปู สมุทรปราการ

โครงการประกวดภาพถ่ายของจังหวัดสมุทรปราการมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเดินท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ โดยเน้นมุมมองจากช่างภาพที่ถ่ายทอดความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรมและการละเล่น วิถีชีวิต ของชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดสมุทรปราการ