ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

2017-09-11

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือก ส่วนภูมิภาค เนื่องในวันรพี ปีพ.ศ.2560 จัดโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 โดยได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท และจะเป็นตัวแทนเพื่อเข้าไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป
โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ ประกอบด้วย นายอภิวัฒน์ โพโสลี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นางสาวพรรณราย เผ่าประเสริฐ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนางสาวปิยาภัสร์ พรมมา นักศึกษาชั้นปีที่ 3