พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

2018-02-06 11:54

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุม มฉก. สถานที่อันทรงเกียรติ ซึ่งถูกตกแต่งอย่างสวยงาม สถานที่แห่งความประทับใจและสง่างาม รวมถึงมหาบัณฑิตและบัณฑิตที่ที่สำเร็จการศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครองที่ร่วมแสดงความยินกับบุตรหลานในพิธีประสาทปริญญาบัตร ในปีการศึกษา 2559 ครั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติยินดี โดยปีนี้มีมหาบัณฑิตและบัณฑิตสำเร็จการศึกษา จำนวน 13 คณะวิชา รวมทั้งสิ้น 2,326 คน แยกเป็นมหาบัณฑิต 84 คน และบัณฑิต 2,242 คน และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ ท่าน คือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สี่ว์เจี้ยนกวง (Professor Xu Jianguang)    โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี  เป็นประธานในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และมอบรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรประเภทเหรียญทอง จำนวน 26 คน และประเภทเหรียญเงิน จำนวน 19 คน นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย์  มอบรางวัลเหียกวงเอี่ยม และรางวัลกาญจนาภิเษก โดยท่านประธานในพิธีให้โอวาทและแสดงความยินดีชื่นชมกับความก้าวหน้าและความสำเร็จ  ปิดท้ายด้วยภาพความประทับใจของการตั้งแถวของมหาบัณฑิตและบัณฑิตจากหน้าหอประชุมสู่ประตูเสด็จเพื่อแสดงถึงความเคารพและขอบพระคุณแด่ท่านประธานในพิธี  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติและเมตตาอย่างสูงในการร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งนี้