จากกิจกรรมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเอกลักษณ์ ...สู่การประเพณีอันทรงคุณค่า ซึ่งแต่ละสถานที่ แต่ละสังคม รวมถึงสถานศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัย ก็มีประเพณีที่สืบต่อกันมา แสดงให้เห็นถึงความเป็นมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง  ได้อย่างชัดเจน ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อพูดถึง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวพระเกียรติ ก็มีประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์หลายอย่าง  มาดูกันว่ามีประเพณีอะไรบ้าง

     -ประเพณีรับน้องใหม่ จัดขึ้นเพื่อต้อนรับเด็กใหม่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติทุกคน โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี กล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมการแสดงจากรุ่นพี่ที่ตั้งใจทำเพื่อน้องใหม่ทุกคน เต็มไปด้วยบรรยากาศอบอุ่น เป็นกันเอง เป็นวันแรกที่ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ กับรุ่นพี่ที่น่ารัก และอาจารย์ทุกท่าน ต้อนรับเฟรชชี่ทุกคนที่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันในรั้วร่มโพธิ์ทอง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

     -ประเพณีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ การบายศรีสู่ขวัญจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่นักศึกษาใหม่ ที่มาจากหลากหลายสถานที่ทั่วประเทศ ก้าวสู่การเป็นนักศึกษาของร่มโพธิ์ทองอย่างเป็นทางการ โดยจะจัดขึ้น ณ สนามกีฬากลางภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยคณาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ได้ร่วมผูกแขนรับขวัญนักศึกษาใหม่ เป็นไปด้วยความอบอุ่น สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาใหม่ได้เป็นอย่างดี                                                                                                                              
     -พิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ เป็นประเพณีที่ทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดขึ้นเพื่อพิธีรำลึกถึงหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ ผู้ประเสริฐ ที่มีจริยวัตรแห่งเมตตาธรรม ช่วยเหลือทั้งผู้มีชีวิตที่ยากไร้และผู้ตายไร้ญาติ และบำเพ็ญกุศลแก่หลวงปู่ไต้ฮง ตลอดจนเผนแพร่ชีวประวัติและคุณธรรมความดีงานสาธารณกุศลที่ควรค่าแก่ถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีงาม โดยอัญเชิญรูปจำลองหลวงปู่ไต้ฮงประดิษฐานบนเสลี่ยง ณ ศาลาหลวงปู่ไต้ฮง  แห่ไปรอบมหาวิทยาลัย เพื่อรำลึกถึงคุณความดีของท่าน


     -วันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สิ่งสำคัญที่ชาวหัวเฉียวภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และมิมีวันลืมเลือน ในวันที่ 24 มีนาคม 2537 ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ทางมหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้  24  มีนาคมของทุกปีเป็นวันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  


     -วัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ วันที่ 24 พฤศจิกายนของทุกปี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กำหนดให้เป็นวัน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์ ผู้ริเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยและอดีตประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อน้อมรำลึก แสดงกตเวทิตาคุณ และตระหนักถึงคุณงามความดีของท่าน และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติยังคงยึดมั่นสืบสานปณิธานของท่าน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ในการพัฒนา กระจายโอกาสทางการศึกษา และสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านให้คงอยู่กับมหาวิทยาลัยตลอดไป

Image
รองช้ำ