เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี มฉก. เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ ภายในงานจัดให้มีการบรรยาย เรื่อง ทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย วิทยากรโดย คุณอารียา สิริโสดา การแสดงละคร เรื่อง เธอคือภาพลักษณ์ ของ มฉก. จากนั้นวันที่ 16 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยนำตัวแทนนักศึกษา 13 คณะวิชา ไปสักการะหลวงปู่ไต้ฮง และศึกษาดูงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และวันที่ 17 สิงหาคม 2557 จัดให้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ณ สนามกีฬากลาง มฉก. และกิจกรรมรับน้องใหม่ในส่วนของคณะวิชา  ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวTotal 913 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>