24 พฤศจิกายนของทุกปี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) กำหนดให้เป็นวัน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์ เพื่อน้อมรำลึก แสดงกตเวทิตาคุณ และตระหนักถึงคุณงามความดีของท่าน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ผู้ริเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยและอดีตประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยในปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 น. ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ และหอประชุม มฉก. กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีวางพวงมาลัยและกระเช้าดอกไม้ พิธีสดุดีเกียรติคุณ การแสดงดนตรี ร่วมสมัยในบทเพลง “ให้แผ่นดิน” การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยชุด “นาฏะลีลา สดุดีศรีแผ่นดิน” พิธีมอบทุนส่งเสริมพลังคุณธรรม และพิธีมอบรางวัลเยาวชนจิตอาสาพร้อมโล่ที่ระลึก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติยังคงยึดมั่นสืบสานปณิธานของท่าน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ในการพัฒนา กระจายโอกาสทางการศึกษา และสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านให้คงอยู่กับมหาวิทยาลัยตลอดไปImage
HCU Lifelong Learning
Total 842 Record : 43 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>