เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี ม.หัวเฉียวฯ พร้อมด้วยรองอธิการบดี (อ.ดร.โจนาธาน รันเต คาร์รียอน) และรองอธิการบดี (อ.ฉลอง แขวงอินทร์) ร่วมแสดงความยินดีกับ  นายจิรวัฒน์ ศิริสุวรรณ นศ. ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัลเกียรติยศ นศ.ดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565 จัดโดย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.)Total 880 Record : 44 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] Next>>