รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รวมใจเป็นหนึ่งร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (อว.) มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และทุกหน่วยงานในสังกัด อว. ถวายพระพรชัยมงคลและสวดมนต์อธิษฐานจิตแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากอาการพระประชวรและทรงมีพระพลามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว ประกอบด้วย การวางพวงมาลัยบูชาพระรัตนตรัย พิธีถวายธูปเทียนแพและเปิดกรวยดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พิธีกล่าวคำถวายพระพร พิธีลงนามถวายพระพร สวดมนต์พระพุทธมนต์ บทโพชฌังคปริตรเพื่อถวายพระพร อธิษฐานจิตเป็นเวลา 5 นาที และกราบลาพระรัตนตรัย โดยได้มีการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 อาคารอำนวยการ              Image
HCU Lifelong Learning
Total 853 Record : 43 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>