มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) รับมอบเงินสนับสนุนเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ 2566 จาก คุณบัญชา กิตติรัตนวิวัฒน์ และบริษัทในเครือ จำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดย รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี มฉก.เป็นผู้รับมอบ และได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมพิธีรับมอบเงินครั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯTotal 881 Record : 45 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] Next>>