รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยรองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการ เข้ามอบกระเช้าปีใหม่และรับพรเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2566 แด่ผู้มีคุณูปการ  อย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัย ดังนี้
     •    ท่าน ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและนายกกิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ  เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 ณ อาคารวรวัฒน์ สีลม
     •    คุณสุธี เกตุสิริ รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 2 โรงพยาบาลหัวเฉียว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566  ณ บริษัท บิวท์ทูบิวด์ จำกัด 
     •    คุณวิชชา  พนาจารย์ ประธานบริษัท จินเจนฟูดโปรดัคส์ จำกัด เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ณ บริษัท จินเจน  ฟูดโปรดัคส์ จำกัด
 Total 895 Record : 45 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] Next>>