โครงการ มฉก. บริการชุมชน โครงการที่ตอบโจทย์ปณิธาน “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม” ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) โดยได้ผนึกกำลังความร่วมมืออย่างเหนี่ยวแน่นกับหน่วยสงเคราะห์ชุมชนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล เคลื่อนขบวนให้บริการแก่ชุมชน ครั้งที่ 216 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566  ณ วัดบางโฉลงใน ประกอบด้วย ตรวจสุขภาพทั่วไป จ่ายยา ตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน เจาะเลือดตรวจน้ำตาล ตรวจมะเร็งเต้านม กายภาพบำบัด ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ฟันในเด็ก ตัดผม กำจัดเหา ตรวจพยาธิในเด็กให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย กิจกรรมสันทนาการ และแจกแว่นสายตา ทุกรายการไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง ฝ่ายปกครองตำบลบางโฉลง Total 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>