มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ จับมือกันอีกครั้งสรรสร้างพื้นที่ทางการค้าเป็นโซนสุขภาพและความรู้ จัดงาน Grand Opening เปิดตัวศูนย์ดูแลด้านสุขภาพและด้านจีนศึกษาแบบครบวงจร ภายใต้ชื่องาน ม.หัวเฉียวฯ เราเป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย HCU More than a University โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี มฉก. คุณไปรเทพ ซอโสตถิกุล อุปนายกสภา มฉก. และ ดร.จักรพล จันทวิมล ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารการตลาด บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ณ โซนโรบินสัน ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ กำหนดการจัดงานตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 9 - วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น.ถึง 20.00 น. ภายในงานเปิดให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตลอด 4 วันเต็ม                     

      ครั้งนี้เป็นประกาศต่อสาธารณชนครั้งแรกว่า ม.หัวเฉียวฯ เป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย เพราะได้นำความรู้   ความชำนาญ ความเข้มแข็ง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านจีนศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มาขยายขอบข่ายจัดตั้งเป็นศูนย์ สถาบัน และคลินิก รวม 19 หน่วย ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพและให้ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน ซึ่งการดูแลด้านสุขภาพของมหาวิทยาลัยแตกต่างกว่าที่อื่น เพราะได้นำศาสตร์การแพทย์แผนจีนมาบูรณาการเข้ากับแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อดูแลรักษาสุขภาพแบบ 4P คือ Health Predictive, Health Promotion, Health Prevention และ Personalized Health Care การจัดงานครั้งนี้แบ่งเป็น บูธสุขภาพ บูธภาษา บูธให้ความรู้และบริการ รวม 19 บูธ ประกอบด้วย •คลินิกกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ •หน่วยฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง •คลินิกการแพทย์แผนจีน •ศูนย์ดูแลสุขภาพบุรุษและสตรีด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ •HCU Wellness Center •ศูนย์สุขภาพแห่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ •ศูนย์นวัตกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมนุไพร •ศูนย์ยา มฉก. •คลินิกเทคนิคการแพทย์ •หัวเฉียวสหคลินิก •ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ •ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศรีวารี พาวิลเลียน •สถาบันภาษา ม.หัวเฉียวฯ •ศูนย์แต้จิ๋ววิทยา ม.หัวเฉียวฯ •สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน •ศูนย์ข้อมูลการลงทุนธุรกิจไทย-จีน •ศูนย์ข้อมูลสมุนไพรไทย-จีน •สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน •ศูนย์ให้คำแนะนำกฎหมายสำหรับประชาชน ปิดท้ายด้วยบูธรับสมัครนักศึกษาสำหรับผู้สนใจหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้มีการทำ Workshop ทุกวัน พร้อมสร้างความผ่อนคลายเพลิดเพลินกับการศิลปินนักร้อง The Golden Song และการแสดงบนเวทีในรูปแบบต่าง ๆ

      สุขภาพดีเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่สามารถหาซื้อได้ต้องสร้างขึ้นมาเอง หันมาดูแลใส่ใจสุขภาพและเพิ่มพูนความรู้กับศูนย์บริการด้านสุขภาพและด้านจีนศึกษาของ ม.หัวเฉียวฯ ที่มีความตั้งใจดูแลให้บริการแก่ประชาชน และมุ่งมั่นเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและจีนศึกษา ที่สำคัญขอขอบคุณศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ที่เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพและการเพิ่มพูนความรู้ร่วมจัดงานครั้งนี้จนประสบผลสำเร็จ

 

https://www.matichon.co.th/advertorial/news_3859604
https://prakannews.com/home/2023/03/10/ม-หัวเฉียวฯ-และซีคอนสแคว/
https://pohtecktung.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2690
https://thestatestimes.com/post/2023031115
https://www.4forcenews.com/281768/
https://www.siamfocustime.com/392707/
https://www.prachachat.net/public-relations/news-1230979
https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_7557511
https://www.prachachat.net/public-relations/news-1231079
https://thaiindependentagency.com/?p=15626
https://www.pheupuangchon.com/199646/
https://www.matichon.co.th/advertorial/news_3882406Total 895 Record : 45 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] Next>>