“...ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยหัวเฉลิมพระเกียรติที่ให้โอกาสโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามต้นแบบของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ซึ่ง รร. ได้นำแนวคิดคุณธรรมของมหาวิทยาลัยไปส่งเสริมการทำความดีในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักเรียน โดยการทำความดีไม่ได้หายไปไหนมหาวิทยาลัยได้ต่อยอดมอบรางวัลกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ทำความดีมีกำลังใจศึกษาเล่าเรียนและทำความดีต่อไป...” หนึ่งในข้อความจากใจท่านผู้อำนวยการ รร.คุณธรรมฯ กล่าวในการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง มฉก. กับ 4 รร.คุณธรรมต้นแบบของ มฉก. ได้แก่ รร.มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ รร.หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ รร.บางน้ำเปรี้ยววิทยา และ รร.ดอนฉิมพลีวิทยาคม ในการนี้ รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดี (อ.ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์) รองอธิการบดี (อ.ดร.โจนาธาน รันเต คาร์รียอน) รองอธิการบดี (อ.ฉลอง แขวงอินทร์) ผศ.พรรณราย แสงวิเชียร คณะกรรมการบริหารกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง คณบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับท่านผู้อำนวยการและคุณครูจากทั้ง 4 โรงเรียนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการTotal 881 Record : 45 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] Next>>