ชาวหัวเฉียวภูมิใจและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และมิมีวันลืมเลือนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537 มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้ 24 มีนาคมของทุกปีเป็นวันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในปี 2566 มหาวิทยาลัยครบรอบ 31 ปี ได้มีการจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิทยาลัย พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564 พิธีมอบเหรียญที่ระลึกแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานครบ 10 ปี พิธีสงฆ์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เมื่อวันที่  24 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 11.00 น. ในการนี้ รศ.ดร.จีระเดช อู่สวัสดิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ดร.วิรุฬ เตชะไพบูลย์ กรรมการสภา มฉก. และผู้แทนโรงพยาบาลหัวเฉียว ให้เกียรติร่วมงานอันสำคัญยิ่งในวันนี้ โดยมี รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองอธิการบดี คณบดี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ได้ประมวลภาพบรรยากาศของงานมาฝากกันTotal 881 Record : 45 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] Next>>