ครั้งแรกของความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและจีนศึกษา ผสานเข้ากับ ความแข็งแกร่งด้านวิศวกรรมศาสตร์และหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ผนึกกำลังผลิตบัณฑิตร่วมสองสถาบัน เปิดหลักสูตรนานาชาติ “วิทยาการหุ่นยนต์สุขภาพ (Health Robotics)” พร้อมรับนักศึกษาทั่วโลกที่ต้องการทางเลือกใหม่และตอบโจทย์โลกอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี และ อ.ดร.โจนาธาน รันเต คารียอน รองอธิการบดี มฉก. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันกับ รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.ภูริ ศรีสืบสาย คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ สจล. พร้อมด้วยผู้บริหารของทั้งสองสถาบันร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มฉก.   
    การร่วมมือกันครั้งนี้ มฉก. และ สจล. มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความรู้และปฏิบัติงานได้จริงด้านวิทยาการหุ่นยนต์สุขภาพเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยทั้งสองสถาบันได้เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.อลิศรา พรายแก้ว และ ผศ.ดร.พรสิริ 
วนรัฐิกาลหมายเลขโทรศัพท์ 02-713-8100 ต่อ 1180 1213 และ 1487
 Total 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>