วันที่ 24 กรกฏาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ณ สนามกีฬากลาง อาคารอัฒจันทร์ โดย อาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์ รองอธิการบดี  กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรมเปิดโครงการ ประกอบด้วย การเดินนับก้าวรอบสนามกีฬา ปลูกต้นไม้ด้านหน้าหอประชุม และออกกำลังเต้นแอโรบิกด้านหน้าอาคารชินโสภณพนิช ซึ่งกิจกรรมของโครงการมีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ไม่ว่าจะเป็น 
  - การเดินนับจำนวนก้าวจนถึง 31 สิงหาคม 
  - ไท้เก๊ก ทุกวันอังคารและศุกร์ (25 กรกฎาคม-25 สิงหาคม)
  - แอโรบิค ทุกวันจันทร์และพุธ (24 กรกฎาคม-28 สิงหาคม) 
  - โยคะ ทุกวันพุธและวันศุกร์ (26 กรกฎาคม-25 สิงหาคม) 
และโปรดติดตาม อีก 2 กิจกรรมดี ๆ ได้แก่ การให้ความรู้ เรื่อง Office Syndrome และโภชนาการและสุขภาพจิตที่ดีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักพัฒนานักศึกษา 02-713-8100 ต่อ 1341Total 878 Record : 44 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] Next>>