ผศ.นิก สุนทรธัย ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานเปิดงานสหกิจศึกษานิทัศน์ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารบรรณสาร มฉก. โดยมีผศ.ดร.วุฒิพงศ์ทองก้อน ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาวิชาการ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ภายในงานได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สหกิจศึกษา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษารุ่นน้องได้ตัดสินใจเลือกฝึกงานกับสหกิจศึกษา

 Total 913 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>