สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) เป็น 1 ใน 19 ศูนย์บริการด้านสุขภาพและจีนศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เปิดหลักสูตรผู้บริหารรุ่นใหม่ไทย-จีน (วมทจ.) รุ่นที่ 4 หลักสูตรระยะสั้นที่มาแรง ด้วยจุดเด่นในการศึกษาจีนในมิติการพัฒนาจากอดีตมาปัจจุบันไปสู่อนาคต ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ในด้านจีนวิทยา ทั้งเศรษฐกิจและสังคม ผ่านการบรรยายโดยทีมวิทยากรระดับชั้นนำ มีผู้เข้าศึกษารุ่นที่ 4 นี้ จำนวน 83 คน  ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านอู๋ จื้ออู่ อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน บรรยายพิเศษ คุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันฯ รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี และ ผศ.พรรณราย แสงวิเชียร รักษาการผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้ความรู้และพูดคุยอย่างเป็นกันเอง พร้อมด้วยรุ่นพี่ร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 1  วิทยาเขตยศเส มฉก.  

 

หลักสูตร วมทจ. “สร้างเครือข่ายแห่งโอกาส สร้างความรู้จีนที่ทันสมัย” ติดต่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของสถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ที่ www.hcu.ac.th/tcl 

สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobinTotal 916 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>