เนื่องในเทศกาลไหว้พระจันทร์ China Media Group หรือ CMG หรือชื่อเดิม CCTV สื่อมวลชนของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เข้าทำข่าวการเรียนการสอนด้านจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่มีความโดดเด่นในไทย โดยได้สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาถึงการเรียนการสอนโดยเฉพาะดนตรีไทยและดนตรีจีน เมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา และได้เผยแพร่ข่าวผ่านช่อง CCTV ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ซึ่งตรงกับวันไหว้พระจันทร์ถือได้ว่าเป็นการร่วมเฉลิมฉลอง
เทศกาลอันเป็นมงคลนี้Total 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>