จัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินเมื่อครั้งเสด็จเปิดมหาวิทยาลัย (24 มีนาคม 2537) ในปีนี้เป็นปีที่ 7 ของวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 หรือเรียกว่า สัตตมวรรษ โดยราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันนวมินทรมหาราช เริ่มตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไปTotal 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>