รองศาสตราจารย์ ดร. อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ปวินท์ สุวรรณกุล) อาจารย์แพทย์จีนอรภา ศิลมัฐ คณบดีและอาจารย์คณะการแพทย์แผนจีน ร่วมต้อนรับ Prof. Yao Chun อธิการบดีมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกว่างซีและคณะ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเยี่ยมเยือนกระชับความสัมพันธ์และความเข้มแข็งด้านแพทย์แผนจีนร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดีทั้งสองท่านลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มฉก.Total 933 Record : 47 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] Next>>