ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) จัดนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง สังคมรักสวยรักงาม (ไฉไล) โดยมี ผศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี  เป็นประธาน  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้รูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมประกวด ธิดาไฉไลพร้อมด้วยคุณธรรม และเทพบุตรแฉล้มพร้อมด้วยคุณธรรม แฟชั่นโชว์รักสวยรักงามที่มีความหลากหลายตามชาติพันธุ์ การแสดงนิทรรศการ เรื่อง สังคมรักสวยรักงาม (ไฉไล) และการประกวดชุดสาวไฉไล หนุ่มเฟี้ยวใส ใฝ่คุณธรรม ผลปรากฏว่า คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหนุ่มเฟี้ยวใส ใฝ่คุณธรรม  และคณะศิลปะศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสาวไฉไล ใฝ่คุณธรรม  เมื่อวันที่ 12  กันยายน 2557 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารบรรณสาร มฉก.Total 913 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>