มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้ผนึกกำลังร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง  และสถานีตำรวจภูธรบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ  ดำเนินโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%  ซึ่่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22  เมษายน  2557  และจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติขอยืนยันว่าจะดำเนินการรณรงค์โครงการปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% อย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของบุคลากร  นักศึกษา  และผู้ขับขี้รถจักรยานยนต์เข้า-ออกภายในมหาวิทยาลัย  โดยจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมต่อไป

 

 Total 913 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>