ไท้เก๊กเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา ซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ด้านจีนของมหาวิทยาลัย  และในปีการศึกษา 2551  ได้บรรจุวิชาการรำไท้เก๊กเป็นวิชาบังคับของนักศึกษา  ชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร  ปัจจุบันมีนักศึกษาที่ผ่านการเรียนไท้เก๊กมาแล้วกว่า 20,000 คน  จากการดำเนินกิจกรรมและเรียนรู้ไท้เก๊กมาอย่างต่อเนื่องนับ 10 ปี  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจึงได้ริเริ่มจัดการแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่  9  พฤศจิกายน  2557  เวลา 07.00-17.30 น. ณ หอประชุม มฉก. จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี  คุณวิรุฬ  เตชะไพบูลย์  เป็นประธานในพิธี  การแข่งขันปฐมฤกษ์ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเรียนรู้ในศาสตร์ของไท้เก๊ก เพื่อเป็นเวทีแสดงความสามารถให้กับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้  ความสามารถด้านไท้เก๊ก  และเป็นกิจกรรมบริการแก่สังคมอีกทางหนึ่ง ภายในงานมีการแสดงรำไท้เก๊กของนักศึกษา มฉก. จำนวน  1,000 คน  ซึ่งนับได้ว่าเป็นการรำไท้เก๊กครั้งแรกที่มีจำนวนคนมากที่สุด  การแข่งขัน ไท้เก๊ก 5 ประเภท  มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 101 คน  จาก 27 ชมรม  และมีชุดการแสดงรำไท้เก๊กที่มีความสวยงาม  จาก 18 ชมรม  นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากปรมาจารย์ไท้เก๊ก  หลี่ เต้อ อิง (Professor Li De Yin) เข้าร่วมงานและมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬา ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชมรมไท้เก๊กทั่วประเทศ

ตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนไท้เก๊ก  มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุน จากสมาคมรำมวยเพื่อสุขภาพ  ชมรมไท้เก๊กมิตรสัมพันธ์  และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน  ทำให้การเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของไท้เก๊กมีการพัฒนาเป็นลำดับ  จนประสบผลสำเร็จได้มีการจัดการแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 1 ในครั้งนี้

กายเคลื่อนไหว  ใจสงบนิ่ง  ท่วงท่าร่ายรำ  มั่นคงดั่งขุนเขา  นุ่มเบาเหมือนสายไหม  ลื่นไหลดังสายน้ำ นี่คือ  จิตวิญญาณแห่งการรำไท้เก๊ก  การออกกำลังกายสำหรับทุกวัยเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายและฝึกจิตใจ ให้สุขุมเยือกเย็น

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมดคลิ๊กที่นี่Image
HCU Lifelong Learning
Total 853 Record : 43 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>