เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชา จุลสำลี คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับเชิญจาก The Philippine Association of Schools of Medical Technology and Public Health (PASMETH) ในงานประชุมวิชาการในหัวข้อ “Navigating toward sustainable Universal Healthcare: Integrating UN SDGs in BS Medical Technology/Medical Laboratory Sciences Program Outcomes and Faculty Upskilling”. ซึ่งคณบดีได้รับเกียรติให้เป็น keynote speaker ในการบรรยายในหัวข้อ ”Thailand Universal Healthcare: Bridging MT Education and Healthcare“.  ณ เมือง General Santos City, South Cotabato, Philippines.Total 922 Record : 47 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] Next>>