รองศาสตราจารย์ ดร. อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และ Prof. Zhou Faqiang ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี Neijiang Normal University มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการซึ่งเป็นการผสานความร่วมมือกันครั้งแรก และในภาคการศึกษา 2/2566 จะส่งศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยจาก Neijiang Normal University มาเรียนที่ มฉก. เป็นรุ่นแรก ทั้งนี้ได้มีการเจรจาประเด็นด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ งานวิจัย และความร่วมมือในรูปแบบอื่น ๆ ที่จะร่วมมือในอนาคต โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทั้งสองสถาบันร่วมเป็นสักขีพยานและเจรจาระหว่างกัน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มฉก.Total 916 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>