มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จ.พิจิตร โรงเรียนกวงฮั้ว จ.ระยอง และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ได้ร่วมลงนามความร่วมมือด้านภาษาจีนเพื่อพัฒนา ฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพ และเป็นช่องทางการศึกษาต่อด้านภาษาจีนให้แก่นักเรียน ด้วยการมอบทุนการศึกษาต่อตลอดหลักสูตรฟรีในคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะบริหารธุรกิจ หรือคณะการแพทย์แผนจีน  รวมทั้ง ส่งคณาจารย์และนักศึกษาเข้าฝึกสอนภาษาจีนให้แก่นักเรียน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย นายมานพ  เกตุเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นายสมศรี แก้ววัน ผู้อำนวยการโรงเรียนกวงฮั้ว และนางสาวสุมาลี จันทร์ใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ร่วมลงนาม ณ มฉก. บางพลี  เมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือด้านภาษาจีนกับโรงเรียนต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2553 ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมแล้ว 29 แห่ง ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล รวมถึงต่างจังหวัด และจะขยายความร่วมมือด้านภาษาจีนให้เข้มแข็งกว้างออกไปอีกทั่วประเทศ 

 

 Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>