นับเป็นวันแห่งความสุขและความภาคภูมิใจของมหาบัณฑิตและบัณฑิตมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติทุกคน รวมถึงคนรอบข้าง ครอบครัว ญาติสนิทมิตรสหาย ต่างก็ยินดีปรีดากับความสำเร็จอันน่าชื่นชมในครั้งนี้  ตลอดระยะเวลาที่ทุกคนได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนได้รับการบ่มเพาะขัดเกลาจากครู อาจารย์ให้เป็นคนดีคนเก่งสมดังปณิธาณของมหาวิทยาลัย “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม” ต้องผ่านทั้งสุข  ทุกข์  หัวเราะและร้องไห้  จนมาถึงวันแห่งความสำเร็จในวันนี้

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556-2557 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่  8  กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข น้อง ๆ แต่ละคณะเข้ามาต้อนรับรุ่นพี่ด้วยความอบอุ่นและบูมแสดงความยินดีอย่างสนุกสนานร่าเริง สถานที่จัดตกแต่งอย่างสวยงามสมเกียรติ  ทุกคนเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพร่วมกันอย่างมีความสุข ภาพแห่งความประทับใจและสง่างามของขบวนมหาบัณฑิตและบัณฑิตเดินเข้าสู่หอประชุม  รวมถึงพิธีประสาทปริญญาบัตร อันทรงเกียรติในหอประชุม ในปีการศึกษา 2556-2557 มีมหาบัณฑิตและบัณฑิตสำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 1,744 คน โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล นายกสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  และมอบรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรประเภทเหรียญทอง และประเภทเหรียญเงิน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มอบรางวัลเหียกวงเอี่ยม และรางวัลกาญจนาภิเษก  โดยท่านประธานในพิธีให้โอวาทและแสดงความยินดีชื่นชมกับความก้าวหน้าและความสำเร็จของมหาบัณฑิตและบัณฑิต  ดังข้อความตอนหนึ่งว่า “...บัณฑิตทุกท่านพึงระลึกเสมอว่า  จะทำการสิ่งใดนั้นต้องมีความตั้งใจ  มุ่งมั่น  พากเพียรในการทำงาน ใช้สติปัญญา ไตร่ตรองด้วยความละเอียดรอบคอบ นำเอาวิชาความรู้มาสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับองค์กร และสังคม บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต  และศีลธรรมอันดีงามสืบไป...” และปิดท้ายด้วยภาพความประทับใจของการตั้งแถวของมหาบัณฑิตและบัณฑิตจากหน้าหอประชุมสู่ประตูเสด็จเพื่อแสดงถึงความเคารพและขอบพระคุณแด่ท่านประธานในพิธี  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  และแขกผู้มีเกียรติ ทุกท่านที่ให้เกียรติและเมตตาอย่างสูงในการร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งนี้    Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>