รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  รองอธิการบดี  อาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์  รองอธิการบดี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ร่วมพิธีสักการะหลวงปู่ไต้ฮง  พระพุทธรูป 3  องค์  ศาลพระภูมิ  ศาลเจ้าที่  และศาลตายาย  ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของชาวหัวเฉียวเพื่อขอพรในเทศกาลตรุษจีน  ประจำปี 2558   ณ มฉก. 1   และคณะผู้บริหารได้ร่วมเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ณ มฉก. 2  เมื่อวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

 Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>