อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี กล่าวเปิดงาน โครงการ HCU White Bike 4 for Saving Energy, Good health and Enviromment จำนวน 100 คัน โดยมีผู้บริหารและนักศึกษา มฉก. ร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558  ณ อาคารอำนวยการ ซึ่งเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพราะทุก ๆ คน ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการประหยัดพลังงานและดูแลสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ทำให้แนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้าของเราลดลงอย่างต่อเนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลและตราสัญลักษณ์อาคารประหยัดพลังงาน ตามโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารของการไฟฟ้านครหลวง ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา และจะร่วมมือกันเพื่อมุ่งมั่นการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องและจริงจังเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นอาคารประหยัดพลังงานดีเลิศในระดับต่อไป และจะนำไปสู่การลดต้นทุนค่าพลังงานและเพิ่มศักยภาพในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น กิจกรรมเปิดตัวจักรยานสีขาวในครั้งนี้ ยังได้มีการปั่นจักรยานโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ ด้วย เริ่มจากจากตึกอำนวยการ ไปยังสวนลวดลาย วงเวียนจักรยาน เลี้ยงซ้ายไปยังโรงอาหารใหม่ สนามบอล 1 อาคารตังจิว อัคพงษ์กุล ย้อนมายังวงเวียน  จักรยาน และแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามจุดต่าง ๆ ที่กำหนดให้ภายในมหาวิทยาลัย จุดที่ 1 ที่จอดรถ 51 ไร่ จุดที่ 2 ที่จอดรถ 5 ไร่ และจุดที่ 3 อาคารบรรณสาร

แหล่งที่มาของ VDO : www.thaitv3.com/ข่าวด่วน/119080/นศ--ม-หัวเฉียว-กว่า-300-คนเข้าร่วมโครงการปั่นจักรยานสีขาว.htmlTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>